Welkom

top.ht1                            Praktijk voor Remedial Teaching Deurne.

 Welkom op de website van RT-Deurne

RT-Deurne begeleidt kinderen van de basisschool op het gebied van leerproblemen zoals :

  • lezen- en spellingproblemen (dyslexie)
  • rekenen (dyscalculie)
  • schrijfmotoriek.

Voor meer informatie over leerproblemen verwijs ik U naar de web sites van Balans of LBRT (zie links).

In overleg met ouders en eventueel leerkrachten kan ik voor uw kind een plan van aanpak opstellen en uitvoeren. Gedurende het intake gesprek, waaraan geen kosten zijn verbonden, kunnen specifieke informatie, wensen en details worden besproken.

Neem contact op voor meer informatie (zie contact)